2019 is nog een overgangsjaar, maar vanaf 1 januari 2020 moeten alle veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratiesysteem. Een drukregistratievoorziening is niet nodig bij:

 • Een veldspuit met aanvullende driftreducerende voorziening
 • Spuitdoppen met maximale spuitdruk van ≥ 3 bar
 • Verdubbeling van de teeltvrije zone

Bent u benieuwd wat de regelgeving voor u betekent en wilt u oplossingen in de praktijk zien? Meld u dan aan voor de praktijkmiddag Spuittechniek en Regelgeving op maandag 20 mei. De praktijkmiddag wordt georganiseerd door het Actieplan Bodem & Water (ABW) met medewerking van Waterschap Zuiderzeeland, Mechanisatiebedrijf De Nieuwstad, Homburg en het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC).

 

Datum Maandag 20 mei 2019

Locatie Harry’s Farm, Elandweg 73, Swifterbant

Tijd 13.30 – 16.15 uur

 

Aanmelden?

Dat kan via agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl

 

Programma

13.30 uur: Inloop met koffie

14.00 uur: Opening en inleidingen in de schuur

 • Opening en welkom (Arnold Michielsen, LTO Noord)
 • Regelgeving driftreductie (Bert van den Bosch, Waterschap Zuiderzeeland)
 • Technische driftreducerende oplossingen (Nieuwstad)
 • Het inrichten van de teeltvrije zone (Anna Zwijnenburg, Flevolands Agrarisch Collectief)

15.15 uur: Wandeling naar het veld met koffie

15.30 uur: Demonstratie van spuittechnieken, spuitdoppen, drukregistratievoorziening en akkerranden

 • Hardi Twin Force (luchtondersteuning)
 • Dubex Wave (sleepdoek)
 • Dubex (dopafstand op 25 cm met lage boomhoogte)
 • Spuitdoppen met 90% driftreductie
 • Drukregistratievoorziening
 • Akkerranden

16.15 uur: Einde programma

 

Het is een erkende kennisbijeenkomst voor Stichting Veldleeuwerik.

Klik hier voor de uitnodiging