Benoeming nieuwe directeur en interim-voorzitter BoerenNatuur Flevoland

BoerenNatuur Flevoland heeft een nieuwe directeur, Jitske de Hoop. Jitske was het afgelopen jaar als projectleider al in dienst bij onze coöperatie. Zij staat samen met interim-voorzitter Mariëlle Keijzer open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Samen werken we verder aan de ontwikkeling van een toekomstbestendige landbouw in Flevoland, met synergie tussen landbouw en natuur, waarin de boer en economisch perspectief centraal staan.