Beste leden en geïnteresseerden,

Graag nodigen wij u uit voor onze Regiobijeenkomsten!

De regiobijeenkomsten vinden plaats op:

 

  • Woensdag 6 december bij de Meeuwenhoeve

Meeuwenweg 28, Lelystad. Aanvang 19.30 uur.

 

  • Donderdag 7 december bij fam. Van den Dries

Zwijnsweg 5, Ens. Aanvang 19.30 uur.

 

  • Dinsdag 12 december bij Bedrijvencentrum Aeres

De Drieslag 30, Dronten. Aanvang 19.30 uur.

 

  • Donderdag 25 januari 2024 bij Het Klavier
  • Sportweg 52a, Rutten. Aanvang 19.30 uur.

 

Bij de regiobijeenkomsten kijken we samen terug op het afgelopen jaar. Welke resultaten zijn er behaald binnen de leefgebieden Open Grasland, Open Akker, Dooradering en Klimaat? Hoe verliep dit ANLb-jaar, wat ging wel of niet goed en wat kan beter?

Daarnaast komen ook het GLB en de samenhang tussen het ANLb en een aantal eco-regelingen aan bod. We bespreken de resultaten van de SOVON-vogeltellingen (indien bekend) en geven aan welke beheerpakketten gaan wijzigen en waarom.

Na de pauze willen we graag onze bodemprojecten toelichten. Want u kent ons van het agrarisch natuurbeheer, maar ook onder de grond is er een groot ‘leefgebied’ voor biodiversiteit.

In het project ‘Zicht op de Bodemstructuur’ helpen we boeren om de bodem te beoordelen. Bodemstructuur, bodemleven, beworteling en water vormen het ondergrondsleefgebied. Vanuit deze waarneming kunnen aandachtspunten benoemd worden. Zo is bodemverdichting een belangrijk thema. In het project ‘Grip op de Bodem’ wordt zichtbaar gemaakt wat de impact van mechanisatie is op de bodem. We vertellen u er deze avond graag meer over.

De inhoud van de regiobijeenkomsten zijn grotendeels gelijk. U kunt dus zelf kiezen welke datum of locatie u het beste uitkomt.

I.v.m. de organisatie horen we graag bij welke bijeenkomst u aanwezig bent. Dit kan via info@boerennatuurflevoland.nl.

Deel gerust deze uitnodiging binnen uw netwerk!