FAC wordt BoerenNatuur Flevoland

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is volop in beweging. Afgelopen jaar zijn wij ook bezig geweest met het herijken van onze strategie: wie willen we zijn en waar gaan en staan we voor. Hieruit is naar voren gekomen dat onze huidige naam hier onvoldoende bij aansluit en daarmee ook niet voldoende herkenbaar is. In samenspraak met andere collectieven in Nederland en de overkoepelende organisatie BoerenNatuur zijn we tot besluit gekomen om verder te gaan onder de naam: BoerenNatuur Flevoland. Een nieuwe vlag die de lading beter dekt!

BoerenNatuur Flevoland is en blijft een coöperatie van en voor boeren. Wij weten wat het betekent om boer te zijn. Ons doel is de leden te ondersteunen bij het versterken van de synergie tussen landbouw en natuur. Dat kunnen we doen dankzij de onderscheidende kennis en inzichten van onze bevlogen medewerkers. Boeren die hiermee aan de slag willen, begeleiden we bij het maken van bedrijfsplannen en ondersteunen we met kennis en bij het aanvragen van vergoedingen. Want dat is een belangrijk uitgangspunt van BoerenNatuur: maatregelen doorvoeren op het bedrijf moet wél passen binnen een verdienmodel van de ondernemer.

Veel natuurmaatregelen zijn gekoppeld aan de uitvoering van het programma Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). BoerenNatuur Flevoland is dé kennispartner voor ondernemers om hierin samen op te trekken. Daarnaast ontwikkelen wij zelfstandig initiatieven voor verduurzaming van het platteland en het individuele bedrijf.

Landbouw en natuur samen sterker maken

De kwaliteit van het landelijk gebied wordt in hoge mate bepaald door het samenspel tussen landbouw en natuur. Doordat ze elkaar versterken, kunnen beide elkaar ook béter maken: gevarieerder, vitaler, weerbaarder, toekomstbestendiger. En of het nou gaat om het bodemleven, oppervlaktewater of de biodiversiteit, op én rondom het agrarisch bedrijf komt alles samen.

BoerenNatuur Flevoland is de toonaangevende aanjager en invloedrijke kennispartner van toekomstbestendige landbouw in Flevoland. Deze vorm van landbouw is financieel rendabel en in balans met de natuur. BoerenNatuur Flevoland verbindt en adviseert alle overheden, boeren en andere relevante partijen die mee willen doen. Wij voeren het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer (ANLb) in Flevoland uit. Wij ondersteunen boeren bij het daadwerkelijk toekomstbestendig maken van bedrijfsmodellen. Wij initiëren projecten op het gebied van biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat en voeren ze uit. Wij ondersteunen overheden en sturen hen bij bij het maken van passend beleid voor toekomstbestendige landbouw in Flevoland, altijd gebaseerd op praktische ervaringen van boeren. Wij informeren en adviseren van boeren over (wijzigingen in) wet- en regelgevingen en over het toekomstbestendig maken van bedrijfsmodellen. En wij enthousiasmeren boeren om mee te doen aan het toekomstbestendig maken van de landbouw in Flevoland.