Tijdig melden uitgevoerd beheer bij beheerpakket A07 Ruige mest en A39 Bodemverbetering op grasland en bouwland

Voor deze pakketten geldt een meldingsplicht bij RVO.nl, doe je dit niet dan komen de vergoedingen te vervallen.

Meld uitgevoerd beheer z.s.m. en uiterlijk binnen 1 week na uitvoer. BoerenNatuur Flevoland rekent 1 week voor het verwerken van binnengekomen meldingen en het indienen bij RVO.nl. Meldingen moeten binnen 14 kalenderdagen bij RVO.nl ingediend te zijn.

Uitgevoerd beheer melden via mijn.boerennatuur.nl:

Het melden van uitgevoerd beheer voor uitrijden van ruige mest (A07 en A39 b en d) en onderwerken gewasresten, bodemverbeteraars (A39 c) kan digitaal gemeld worden via mijnboerennatuur.nl. Op deze site kan je bij de knop “meldingen” het betreffende perceel aanklikken, de datum invoeren en dan bevestigen d.m.v. knop “melden”.

Uitgevoerd beheer melden via e-mail> bekijk protocol melden uitgevoerd beheer.