Tijdig melden uitgevoerd beheer

Tijdig melden uitgevoerd beheer bij beheerpakket A07 Ruige mest en A39 Bodemverbetering op grasland en bouwland Voor deze pakketten geldt een meldingsplicht bij RVO.nl, doe je dit niet dan komen de vergoedingen te vervallen. Meld uitgevoerd beheer z.s.m. en uiterlijk binnen 1 week na uitvoer. BoerenNatuur Flevoland rekent 1 week voor het verwerken van binnengekomen…