Meld je aan voor beroep op overmacht bij geen 90% bedekking akkerrand en vogelakker op 1 juni

Heb jij een akkerrand of vogelakker en lukt het niet om op 1 juni 90% bedekt te hebben? Meld dit dan bij een van de veldmedewerkers: Arie Keijzer of Menno Gunst. Stuur als het lukt een foto mee van het betreffende perceel, dit kan gebruikt worden als bewijslast bij het beroep op overmacht.

Mogelijkheid tot beroep op overmacht wegens late inzaai door weersomstandigheden
Het natte voorjaar meemaken heeft mogelijk gevolgen voor de uitvoering van het ANLb. Eén van de problemen die momenteel speelt is het beheer van vogelakkers en akkerranden die dit voorjaar ingezaaid moeten worden. Vanwege de wisselvalligheid van het voorjaar is er nog niet veel gezaaid, maar zou er op 1 juni een gewas moeten staan.Strikt genomen voldoe je bij een gebrek aan ontkieming niet aan de beheereis (90% bedekking). Ook voor andere beheerpakketten kan het natte voorjaar tot problemen leiden. Mocht je hierdoor niet aan de beheereisen kunnen voldoen, dan is er de mogelijkheid dat wij een beroep op overmacht indienen bij RVO.nl.