ANLb Pakket bodemverbetering

Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van grasland en bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat er organische stof wordt toegevoegd aan het perceel, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden. Dit pakket past binnen de categorie Klimaat.

Drie varianten

Binnen het pakket bodemverbetering zijn er drie varianten. Bekijk hier meer informatie over het ANLb Pakket Bodemverbetering

39b Bodemverbetering bouwland met vaste mest of bodemverbeteraars €   103
39c Bodemverbetering bouwland met gewasresten, incl. stro & groenbemesters en onderwerken €   300
39d Bodemverbetering op grasland met vaste mest of bodemverbeteraars €   103

Aanmelden

Geef vóór 1 juni aan of je dit pakket wilt afsluiten. Voeg daarbij een kaartje waar je dit pakket wilt afsluiten. Dit kan via info@facflevoland.nl

Maximum

Per bedrijf hanteren we een maximum van 10 ha die voor dit pakket kan worden aangemeld. Het budget voor dit pakket is beperkt. We behandelen de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst.