Ter attentie:

Let op met de 4% niet productief regeling!

Wat gebeurt er als iemand teveel of juist te weinig ha grond voor de 4% niet-productief areaal regeling heeft aangevinkt in de gecombineerde opgave?

RVO geeft aan dat dit niet van zelf goed gezet wordt. Dit betekent dat een deelnemer niet te veel moet aanvinken, maar ook niet te weinig. Want als er niet voldaan wordt aan de 4% eis, wijst RVO percelen toe totdat de 4% is bereikt. Hierbij wordt eerst gekeken naar landschapselementen, vervolgens naar eco-activiteiten en als laatste naar ANLb-activiteiten. Dit gebeurt automatisch op perceelsniveau. Dit betekent dat er méér dan 4% kan worden toegewezen. Het geautomatiseerd splitsen van percelen is namelijk niet mogelijk.

Oftewel: om te voorkomen dat dit gebeurt, is het noodzakelijk dat deelnemers zelf goed in de gaten houden wanneer ze de 4% bereikt hebben en zo nodig een perceel splitsen als er maar een deel van dat perceel nodig is om de 4% te halen.
Ook op dit vlak legt de overheid de verantwoordelijkheid om de gecombineerde opgave goed in te vullen bij de gebruikers neer. (omdat ze zelf de boel niet op orde hebben… ) Wat dit betekent voor gevallen waarin méér dan 4% niet-productief areaal is opgegeven in de gecombineerde opgave is niet helder. Vanuit Boerennatuur is protest aangetekend tegen deze gang van zaken.
En let op, want als er méér dan 4% als niet-productief wordt bestempeld, raak je van dat méér ook de mestplaatsingsruimte kwijt …