Op vrijdag 10 december jl. stelde Mariëlle Keijzer haar erf open om collega’s haar was- en spoelplaats te laten zien. Het aanleggen hiervan is echt maatwerk. Het Waterschap Zuiderzeeland heeft daarom met het FAC deze inloopochtend georganiseerd om vooral praktische informatie en gebruikservaringen te kunnen delen. Ongeveer 15 collega’s zijn deze ochtend in gesprek met Mariëlle geweest.

Mariëlle heeft de wasplaats dit jaar aangelegd en gaf de bezoekers vooral veel praktische tips. Zo gaf ze de tip om de spoelplaats niet te klein te maken. Voldoende werkruimte vergroot het gebruiksgemak.
Via een ‘schakelbord’ is duidelijk waar de waterstroom heen gaat. Zo komt water met resten van gewasbescherming in de buffertank die in verbinding met 2 Phytobac systemen staat. Dit is een volledig gesloten systeem zonder enig restafval. Het waswater van de machines loopt door een zand-/slibvangput, een olie-/benzineafscheider en een controleput naar in de infiltratiegreppel.
In de nieuwe opslagvoorziening naast de wasplaats is ook een wasbak geplaatst. Hier kunnen bijv. maatbekers worden omgespoeld en handen worden gewassen. De afvoer is rechtstreeks op de buffertank aangesloten. Misschien niet iets waar je direct aan denkt, maar erg handig om bij de wasplaats in de buurt te hebben.

Mocht je interesse hebben en willen doorpraten over hoe je zelf op je erf een was- en spoelplaats kunt inrichten? Maak vrijblijvend een afspraak met een adviseur van Waterschap Zuiderzeeland. Neem samen door wat in jouw bedrijfssituatie passende oplossingen zijn. Je kunt contact opnemen via: agrohelpdesk@zuiderzeeland.nl of te bellen naar het waterschap: 0320 – 274 911.