Controles schouwcommissie en NVWA

Het FAC zoekt altijd de balans tussen draagvlak bij de deelnemer en het te behalen doel. Dit doen we o.a. door het aanbieden van kennis en begeleiding, maar ook door uitwisseling op verschillende niveaus: één op één gesprekken, clusterbijeenkomsten om de keukentafel, veldbijeenkomsten, etc.. Om het resultaat, de effectiviteit van het beheer, te borgen worden…

Uitbreiding ANLb

In juni 2017 heeft Martijn van Dam, toenmalig Staatssecretaris van Economische Zaken 40 miljoen extra beschikbaar gemaakt voor pijler 2. Uit deze pijler wordt agrarisch natuurbeheer betaald. Voor het agrarisch natuurbeheer komt hierdoor in totaal 22 miljoen euro extra beschikbaar voor de resterende periode (tot 2022). Daarvan is € 750.000,- in 3 jaar aan Flevoland…