Green Paper Flevoland: een nieuwe impuls voor biodiversiteit en waterkwaliteit vanuit de agrarische sector

LTO Noord en Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) willen biodiversiteit in Flevoland vergroten en hebben de krachten gebundeld. Vanuit het gezamenlijk belang bij een mooi en meer biodivers landschap, willen LTO en FAC samen met gebiedspartners investeren in een duurzamer en vitaler Flevoland. Daarom bieden zij de Green Paper Flevoland aan de partijvoorzitters van de Provincie…

Banden Beter Benutten: door zelf te rekenen

Dinsdagavond 29 januari zaten een kleine 20 deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur gebogen over diverse werktuigen- en bandentabellen en te zwoegen op de cijfers. Het doel: leren zelf te berekenen wat de wiellast is bij diverse werktuigcombinaties en uit te zoeken of de beschikbare banden daarbij de optimale bandenspanning aan kunnen. Tijdens de kuilgesprekken…

Komt de patrijs terug in Flevoland?

Misschien enkele plekken daargelaten, maar een patrijs tegenkomen of horen in Flevoland doen we helaas niet. In Oude Doorn (Brabant) was dit enkele jaren terug niet zoveel anders. Het Brabants Landschap is samen met onder meer De Vogelbescherming, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap in het Interreg-Project PARTRIDGE twee voorbeeldprojecten gestart om te laten…

Controles schouwcommissie en NVWA

Het FAC zoekt altijd de balans tussen draagvlak bij de deelnemer en het te behalen doel. Dit doen we o.a. door het aanbieden van kennis en begeleiding, maar ook door uitwisseling op verschillende niveaus: één op één gesprekken, clusterbijeenkomsten om de keukentafel, veldbijeenkomsten, etc.. Om het resultaat, de effectiviteit van het beheer, te borgen worden…

Uitbreiding ANLb

In juni 2017 heeft Martijn van Dam, toenmalig Staatssecretaris van Economische Zaken 40 miljoen extra beschikbaar gemaakt voor pijler 2. Uit deze pijler wordt agrarisch natuurbeheer betaald. Voor het agrarisch natuurbeheer komt hierdoor in totaal 22 miljoen euro extra beschikbaar voor de resterende periode (tot 2022). Daarvan is € 750.000,- in 3 jaar aan Flevoland…

Deelnemen aan Schoner Water Flevoland

Ook komend jaar, beheerjaar 2019, kunt u weer deelnemen aan de akkerrandenregeling ‘Schoner Water Flevoland’ De pakketten voorwaarden zijn ongewijzigd ten opzichte van het afgelopen beheerjaar 2018 en kunt u terugvinden op onze website onder Voorwaarden.   Via een email aan buro@flevolandsagrarischcollectief.nl kunt u kenbaar maken of u mee wilt doen. Zet in de mail (voor…

2,5 jaar Flevolands Agrarisch Collectief

Het Flevolands Agrarisch Collectief is nu ruim 2,5 jaar aan de slag en we hebben onze organisatie uitgebouwd tot een professionele gesprekspartner in Flevoland. Afgelopen zomer hebben we aan diverse partijen, waaronder Provinciale Staten-leden en medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland laten zien wie we zijn en wat wij kunnen betekenen. Waardevolle interactieve bijeenkomsten! Behalve agrarisch natuurbeheer…

Terugblik op de akkerranden

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. De droogte zorgde in veel gewassen voor problemen, zo ook in het ‘gewas’ akkerrand. Akkerranden worden vaak gezaaid nadat de andere gewassen gezaaid of geplant zijn. De late zaai zorgde voor een moeizame opkomst omdat de periode droogte al was ingezet. Opvallend is dat randen die moeizaam…

Rondgang groenbemesters bij Zicht op de Bodemstructuur

Wat groenbemesters bovengronds en vooral ondergronds doen zagen de deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur op dinsdag 30 oktober bij een rondgang met bodemdeskundige Coen ter Berg. Meerdere deelnemers experimenteren dit najaar met diverse groenbemestersmengsels. Een mooie gelegenheid om met elkaar te kijken en te bespreken wat de diverse mengsels doen. Op drie plaatsen in…