In juni 2017 heeft Martijn van Dam, toenmalig Staatssecretaris van Economische Zaken 40 miljoen extra beschikbaar gemaakt voor pijler 2. Uit deze pijler wordt agrarisch natuurbeheer betaald. Voor het agrarisch natuurbeheer komt hierdoor in totaal 22 miljoen euro extra beschikbaar voor de resterende periode (tot 2022). Daarvan is € 750.000,- in 3 jaar aan Flevoland toebedeeld. Een hele mooie kans om het agrarisch natuurbeheer in Flevoland flink uit te breiden. In samenspraak met provincie Flevoland is het Natuurbeheerplan voor 2019 aangepast. Er is een nieuw leefgebied, droge dooradering, opengesteld en het leefgebied ‘open akker’ is verruimd. Hierdoor is in meer gebieden in Flevoland agrarisch natuurbeheer mogelijk is, bijvoorbeeld in de Zuidlob (Zuidelijke Flevoland) en in het Zuidoosten van de Noordoostpolder. In dat laatste gebied is hard gewerkt om een nieuw cluster te vormen. Tevens is er gekeken hoe bestaande clusters in het leefgebied ‘open akker’ versterkt kunnen worden. Al met al heeft het FAC een aanvraag ingediend voor het volledig beschikbare budget. Een beslissing wordt binnenkort verwacht.

De resterende 18 miljoen euro komt binnenkort beschikbaar middels 2 Rijksregelingen. Beiden goed voor 9 miljoen euro. De eerste richt zich op niet productieve investeringen, die het agrarisch natuurbeheer versterken. Alle (toekomstige) ANLb deelnemers hebben hier al een bericht over ontvangen. De tweede richt zich op pilots die kunnen dienen als bouwstenen voor de herziening van het GLB. Het FAC geeft samen met een aantal andere akkerbouwcollectieven vorm aan één van de pilots. Daarover later meer.