Overhandiging Actieplan Akkervogels Flevoland

Vijftien partijen slaan de handen ineen voor de akkervogels in Flevoland Er zijn dringend extra inspanningen nodig voor de akkervogels in Flevoland. Daarom hebben vijftien organisaties een Actieplan Akkervogels Flevoland 2024-2033 opgesteld, dat vandaag is overhandigd aan de Flevolands gedeputeerden Harold Hofstra (natuur) en Jan Klopman (landbouw). Rode draad in het actieplan is het verhogen…