Leden van het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) hebben dit jaar 1200 kg aan zaaizaad besteld voor het inzaaien van akkerranden. De leden doen mee aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer of Schoner Water Flevoland. Er zijn verschillende zaadmengsels onder andere voor één jarige randen, meerjarige randen of graskruiden randen.

In akkerranden vinden vogels, zoals veldleeuwerik en puttertje, voedsel en bescherming. Voor (wilde) bijen, vlinders, zweefvliegen en tal van andere insecten bieden deze bloemstroken nectar en stuifmeel. En vanuit akkerranden kunnen kevers, sluipwespen en spinnen bijdragen aan de onderdrukking van plaaginsecten in het gewas. Akkerranden zijn daarom erg waardevol voor de biodiversiteit. Daarnaast geven de randen natuurlijk extra kleur aan het landschap, zeker wanneer de bloemen staan te bloeien.

Agrariër Jos de Jong heeft zijn schuur beschikbaar gesteld voor levering en nam symbolisch de eerste zak met zaaizaad in ontvangt voor seizoen 2021. Veldmedewerkers Herman van der Wal en Arie Keijzer brengen alle andere bestellingen langs bij de deelnemende agrariërs.