Verscheidene meerjarige akkerranden zijn na 2 of meer jaren behoorlijk vergrast. Daardoor neem te waarde als leefgebied voor insecten en daarmee als voedselvoorziening voor vogels steeds meer af. Is vernieuwen in de herfst een optie?

 

Een flink deel van de akkerranden van deelnemers aan het project “Schoner Water Flevoland (SWF)“ en van deelnemers in een cluster Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is aangelegd als meerjarige kruidenrand.

Het aandeel grassen neemt in deze randen van lieverlee toe. Vooral voor de ANLb-randen is dat jammer, omdat een van de belangrijkste functies van die randen is om als voedselbron voor vogels te dienen: in de zomer insecten en in de winter zaden. Het kan daarom raadzaam zijn zo’n rand te vernieuwen.

 

In het najaar of voorjaar inzaaien?

Zoals beschreven is in het “Overzicht Beheerpakketten” kan dit in Flevoland in de herfst gedaan worden tot 15 november. U zou bij een bredere rand ook kunnen overwegen om een 3 meter brede strook te herinzaaien. Bij herinzaai in de wat latere herfst lijkt de kans op veronkruiding wat kleiner te zijn. Alternatief is om in het voorjaar compleet te vernieuwen, maar dan is het maken van een schoon zaaibed lastiger.

Een stabiele, vergraste rand kan ook doorgezaaid worden. Dat kan het beste in het voorjaar. Met een doorzaaimachine kan het in één werkgang in de vooraf kort afgemaaide rand. Het kan ook door de zode bijvoorbeeld met de woelpoot en/of de wiedeg een beetje los te maken en dan in één werkgang rotorkopeggen en inzaaien met de gewone zaaimachine.

 

 

Zaaizaad

Er is nog een beetje voorraad aan zaadmengsels, die we graag opmaken. Heeft u belangstelling? Geef dan voor 4 oktober de gewenste hoeveelheid door bij Herman van der Wal 06 15966509, waarbij geldt: op is op!