Akkerrand vernieuwen? Bestel snel zaaizaad

Verscheidene meerjarige akkerranden zijn na 2 of meer jaren behoorlijk vergrast. Daardoor neem te waarde als leefgebied voor insecten en daarmee als voedselvoorziening voor vogels steeds meer af. Is vernieuwen in de herfst een optie?   Een flink deel van de akkerranden van deelnemers aan het project “Schoner Water Flevoland (SWF)“ en van deelnemers in…