Dit voorjaar is de cursus BMP tellingen (broedvogel monitoring) in aangepaste vorm gegeven.
De cursus is door het FAC samen met Flevolandschap georganiseerd om vrijwilligers te interesseren en op te leiden voor het tellen van vogels. Beide organisaties willen graag samen met vrijwilligers vogels inventariseren.
De cursus is verzorgd door Sovon (vogelonderzoek Nederland)

Theorie
Een groep van 12 enthousiaste vogelliefhebbers heeft de cursus gevolgd. 4 cursusavonden zijn online gegeven. Op deze avonden werd de systematiek achter de tellingen uitgelegd en natuurlijk veel over de aan te treffen vogels gepraat. Naast de waarneming van de vogels, gaat het ook om het gedrag van de vogel; baltsen, broed indicerend, alarmerend gedrag wordt met een code ingevoerd. Voor de beheermonitoring van het FAC worden minimaal drie telrondes in het voorjaar gelopen.

Praktijkochtenden
De twee praktijkochtenden waren bij Schokland, op het terrein van Flevolandschap, en aan de Noordermeerweg in Rutten in het noorden van de Noordoostpolder.
Met de telefoon in de hand, om de waarnemingen gelijk in te voeren, stonden de cursisten in kleine groepjes ’s morgens vroeg op de praktijklocaties.
Bij Rutten is geteld op een kavel (ongeveer 75 ha totaal) met gras, aardappels, uien, lelies, tulpen en een akkerrand. Prachtig om te zien hoeveel paren broedvogels daar zijn geteld; 30 gele kwikstaarten, 8 graspiepers, 11 scholeksters, 8 kieviten, 4 tureluurs en 2 grutto’s. Daarnaast verschillende andere soorten als eenden, zwaluwen en bruine kiekendieven en ook de erfvogels geteld. 18 verschillende soorten werden waargenomen.
Op Schokland werden 29 verschillende soorten gezien. Verschillende soorten eenden, 10 grutto’s, 28 kieviten, 7 rietgorzen, 7 tureluurs, een havik.

We hopen dat de deelnemers aan de cursus zich in willen zetten voor de beheermonitoring van het FAC en/of Flevolandschap.