Al een aantal jaren zijn er verschillende aanbieders met even zoveel verschillende technieken en instrumenten op de markt die ingezet kunnen worden om plaats specifieke data van een perceel te verzamelen. Het kan gaan om bodemscanners die bodemvariabelen en/of hoogteligging in kaart brengen, vochtsensoren, sensoren die de ontwikkeling van biomassa gedurende het seizoen vastleggen, sensoren en camera’s die plaats specifiek opbrengstmetingen verrichten, etc.. Al deze technieken verzamelen grote hoeveelheden data. De kunst is om deze datasets terug te brengen tot praktische maatregelen die in de praktijk genomen kunnen worden in plaatsspecifieke managementzones in het perceel. Om de juiste managementzones te kunnen vaststellen en oorzaken voor verschillen tussen zones te achterhalen, is een goed inzicht in de kwaliteit van de bodem in de verschillende zones belangrijk. Met Zicht op de Bodemstructuur kunnen boeren leren die bodemkwaliteit zelf te bepalen.

 

Zicht op de Bodemstructuur is op zoek naar boeren die beschikken over plaatsspecifieke data van percelen en graag samen met bodemdeskundigen van Zicht op de Bodemstructuur de oorzaak van verschillen willen onderzoeken en dit willen vertalen naar praktische maatregelen. Heb je interesse, meld je dan aan bij Albert Jan Olijve via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl