Vrijdagmiddag 2 februari heeft het FAC speciaal voor haar leden een ledenmiddag georganiseerd. Op deze middag werden 38 aanwezig leden geïnformeerd over de stand van zaken van het FAC nu en in de toekomst.

Anthony Stip van de De Vlinderstichting hield een interessante lezing over o.a. wilde bijen, vlinders en andere nuttige insecten voor het agrarische bedrijf. Hoe kunnen we als agrariër iets doen om meer insecten op ons bedrijf te krijgen.

Ten slotte werd op het einde van het programma de nieuwe website onthuld en werden deelnemersborden uitgedeeld aan de aanwezige leden.

Na afloop kon onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig nagepraat worden.