De zomerschouw is achter de rug. Ook dit jaar weer een uniek jaar met gespreide regenval, lange droge periodes en dan ineens forse hoosbuien waardoor de grond dichtsloeg.
Niet alleen lastig voor de start van veel gewassen, maar ook voor de meeste “nieuw” aangelegde stroken en randen, ingezaaid met natuurmengsels. Door deze omstandigheden is vanuit BoerenNatuur een beroep gedaan op overmacht. Uiteraard was dit alles ook merkbaar tijdens de schouw.
Vooral in de ronde de eerste helft van juni waren er nogal wat randen waar de bedekking de minimale ondergrens niet haalde.

Sommige randen werden overgezaaid, maar ook dat ging met wisselend succes. Tijdens de augustus-schouw was de invloed van het bijzondere voorjaar nog merkbaar. Verscheidene randen met veel niet gezaaide kruiden;

maar gelukkig ook randen met verlate bloei van de wel gezaaide kruiden. De meerjarige eenheden voldeden zonder uitzondering aan de eisen, al is het aandeel kruiden niet overal even hoog.