Bij akkerbouwbedrijf Harrysfarm te Swifterbant heeft het FAC als proef een akkerrand ingezaaid met 16 verschillende zaadmengsels. Daaronder zijn ook diverse inheemse soorten. De mengsels zijn afkomstig van verschillende zaaizaad leveranciers. Er is in blokken ingezaaid, zodat tijdens de groei de diverse soorten goed gevolgd kunnen worden. Een mooie demo akkerrand, waarmee we goed in beeld hopen te krijgen welke mengsels het, het beste doen op de Flevolandse akker.

Veldmedewerkers Arie Keijzer en Herman van de Wal hebben samen met akkerbouwer Harry Schreuder van Harrysfarm in een ochtend de demoveldjes in de akkerrand ingezaaid. Onder goede omstandigheden zijn de mengsels gezaaid. Nu afwachten hoe zij zich ontwikkelen.