Bij Flevolandse boeren is veel belangstelling om mee te doen met agrarisch natuurbeheer. In het, voor Flevoland, nieuwe leefgebied dooradering is er de mogelijkheid om in te stappen in het agrarisch natuurbeheer met bijvoorbeeld het aanleggen van een kruidenrijke akkerrand, een vogelakker of wintervoedsel. Afgelopen weken zijn hierover enkele bijeenkomsten georganiseerd. Het doel is om door heel Flevoland een mozaïek van agrarische natuur aan te leggen. Door een grotere diversiteit van planten, komen er meer insecten. Deze zijn weer belangrijk voor bestuiving en als voedsel voor vogels en kleine zoogdieren.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om mee te doen met agrarisch natuurbeheer; stuur dan een e-mail naar info@facflevoland.nl