Een belangrijke drijfveer voor de ANLb randen en natuurbraakstroken is het nastreven van variatie in de tijd met als doel dat er steeds voldoende insecten zijn, die als voedselbron kunnen dienen voor vogels. Afgelopen periode zijn de mengsels voor kruidenrijke akkerranden, voor natuurbraakstroken in vogelakkers en voor SWF randen geevalueerd.

Dit is gedaan op basis van de ervaring van de deelnemers, maar ook de kennis en ervaring van ecologen en andere collectieven is benut. Bij het oorspronkelijke mengsel kreeg rode klaver te veel de overhand. Daarom is dit mengsel aangepast. De betreffende deelnemers kunnen dit of volgend jaar het nieuwe B-mengsel zaaien.

Voor de SWF randen is er een nieuwe optie bijgekomen, namelijk de grasrand met enige kruiden. De grassen en de kruiden worden afzonderlijk aangeboden. Bij de randen die opnieuw ingezaaid worden, dient de deelnemer dus zelf te mengen, maar het geeft ook de mogelijkheid om bestaande grasranden door te zaaien met het kruidenmengsel. Voor het kruidenmengsel zijn soorten gekozen die redelijk goed stand kunnen houden, van waarde zijn voor de opbouw van een insectenpopulatie, maar ook vervoederd kunnen worden. Tot slot biedt het FAC naast de standaard eenjarige mengsels, een mengsel aan met bijna 30 soorten dat het meest kleurrijk zal zijn, maar bovenal de meeste insecten zal aantrekken en voeden. Dit mede naar aanleiding van de recente berichtgeving over de achteruitgang van de insecten in het algemeen. We zijn benieuwd wat uw ervaringen het komende jaar zijn.