Om meer inzicht te krijgen hoe de rekentool voor de Ecoregeling werkt, organiseert het FAC op korte termijn enkele bijeenkomsten. Tijdens de avonden gaan we aan de hand van de meest recente rekentool laten zien hoe je bepaalde keuzes kunt maken en wat die keuzes van invloed hebben op jouw bedrijf en bijbehorende vergoedingen. Ook wordt er gekeken hoe de link met het ANLb gelegd kan worden. 

Wij nodigen je graag uit voor één van de volgende avonden:

Maandag 17 oktober 20.00 uur – Van der Valk Emmeloord
Donderdag 20 oktober 20.00 uur – Van der Valk Lelystad
Dinsdag 25 oktober 20.00 uur – Online via Teams
Donderdag 27 oktober 20.00 uur – Online via Teams

Uitnodiging bijeenkomsten rekentool oktober 2022

Graag van te voren opgeven voor de bijeenkomst!
Stuur een mail naar nadia.vercraeye@facflevoland.nl en geef aan welke avond je er (online) bij zal zijn!