Innovatiefonds opent aanvragen voor versterking plasdras-gebieden

Het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds steunt dit jaar projecten die versterking en uitbreiding van plasdras-gebieden als doel hebben. Dit is mogelijk door de samenwerking van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en het Dinamo Fonds, dat hiervoor € 100.000 beschikbaar stelt. Vanaf 28 augustus kunnen aanvragen voor versterking van de natuurkwaliteit van bestaande of aanleg van nieuwe plasdras-gebieden worden ingediend via het Innovatiefonds.

Beheer jij een plasdras-gebied, zijn er verbeteringen mogelijk of heb je ambitie voor aanleg van een plasdras? Dien dan een projectvoorstel in bij het Samen Voor Biodiversiteit Innovatiefonds. De criteria voor toekenning zijn te vinden op de website van het Innovatiefonds. Beheerders kunnen vanaf 28augustus een aanvraag indienen via de bovengenoemde website van het Innovatiefonds. De sluitingsdatum voor indiening is 22 oktober. Bij vragen over het aanmeldproces kun je contact opnemen via info@samenvoorbiodiversiteit.nl.