Vier jaar draait het Flevolandse project ‘Zicht op de Bodemstructuur’ inmiddels. Het leert akkerbouwers kritisch naar de bodem en zichzelf te kijken. Deelnemer van het eerste uur Maik Verwer uit Kraggenburg heeft er nog iedere dag profijt van, zegt hij. De Nieuwe Oogst schreef een artikel hierover.

LEES HET ARTIKEL HIER

foto Joost de la Court, bron Nieuwe Oogst

Zicht op de Bodemstructuur als meerjarig programma

In Zicht op de Bodemstructuur Flevoland maken deelnemers gebruik van de kennis van bodemdeskundigen en hun collega-boeren. Zo krijgen ze meer inzicht in hun bodem, leren waarnemingen op waarde beoordelen en ernaar te handelen. In de eerste fase leren deelnemers wat de bodem hen vertelt. Op basis van profielkuilen wordt een bodemconditiescore opgesteld. Verder zijn er groepsbijeenkomsten in het veld om gezamenlijk profielkuilen beter te beoordelen. De volgende fase bestaat uit een tweejarig traject met bedrijfsbezoeken door bodemexperts en groepsbijeenkomsten waar de toegepaste verbeteringen worden gedeeld. De bodemconditie van het bedrijf wordt opnieuw beoordeeld met een deskundige. Dat gebeurt om te kijken of er verbeteringen zijn en is er een individueel advies. In de derde fase blijven deelnemers elkaars ontwikkelingen volgen. Het project is onderdeel van Actieplan Bodem en Water.