Afgelopen week heeft onze nieuwe weidevogeldrone voor het eerst een nest gevonden.

Sinds kort bezit het FAC een weidevogeldrone waarmee met grote snelheid nesten kunnen worden gedetecteerd. Hij wordt in eerste instantie ingezet in de weidevogelclusters Kop van de NOP en het Rivierduingebied. Maar om te testen werd er eerst bij Geschiere (zeeasterweg) over de luzerne gevlogen. De geavanceerde drone kan op een hoogte van 35 meter door middel van een warmtecamera objecten detecteren die een hogere temperatuur hebben dan de directe omgeving. De precieze is groot. Zo hebben we gemerkt dat op deze hoogte zelf muizen worden waargenomen. Helaas werden er naast een paar hazen verder geen nesten gevonden.

Even later werd Bij Koen Matthijsen uit de NOP wel een eerste kievitsnest gevonden!

Op volledige snelheid kan een gebied van 30 hectare per uur gescand worden. De GPS-locatie wordt digitaal geregistreerd waarna die met de boer gedeeld wordt. In de komende tijd zal de Drone veelvuldig worden ingezet om nesten te zoeken op percelen die gemaaid gaan worden. Het was mooi om te zien dat bij Kinds (NOP) een extra nest met eieren werd gevonden (zie foto). Deze komt boven op de 7 nesten die door veldmedewerker Riekel Zijlstra al gevonden waren. Het is hiermee een mooie aanvulling op het werk van onze veldmedewerkers en kan een veldwaarneming bevestigen zonder het nest te verstoren.