In 2020 is het FAC in samenwerking met BDEKO, Landschapsbeheer Flevoland en de Bee-foundation gestart met de pilot Aangepast slootkantenbeheer voor meer Biodiversiteit. De eerste groep deelnemers is vorig jaar gestart, voor dit jaar zoeken we nog meer deelnemers. Er is ruimte voor meer!

Voor het instandhouden en verbeteren van de biodiversiteit in Flevoland kunnen we veel doen via de slootkanten zonder dat er aan productieoppervlak ingeleverd wordt. Door slootkanten gefaseerd te maaien en het maaisel direct af te voeren vermindert de biomassa en verandert de plantensamenstelling ten gunste van bloemrijke kruiden

Stukken van de slootkant gefaseerd maaien zorgt er bovendien voor dat er zich binnen een bepaalde afstand altijd bloeiende bloemen bevinden zodat vlinders, allerlei wilde bijen, zoals hommels, en andere nuttige insecten zoals gaasvliegen en zweefvliegen kunnen bij-tanken. Juist de insectenpopulatie staat landelijk sterk onder druk. Daar kunnen wij via het aangepaste slootkantenbeheer in Flevoland iets aan doen.

Vanuit het project wordt in overleg met jou als deelnemer afgesproken in welke periode de verschillende delen van de slootkant (sectoren) worden gemaaid en afgevoerd. Ook de methode wordt in overleg bepaald. Vanuit het project worden afspraken gemaakt met een loonwerker voor de uitvoering van het maaien en afvoeren. Afgevoerd maaisel kan centraal of bij een collega in de buurt worden verwerkt. Jouw eigen bijdrage voor het maaien komt overeen met de kosten van 3x klepelen door een loonwerker. De slootkant moet wel bereikbaar zijn door een combinatie met brede banden, eventueel vanaf de overkant.

Heb je belangstelling om mee te doen? Meld je dan aan voor de online TEAMS-bijeenkomst op maandag 22 februari om 13.30 uur bij Albert Jan Olijve, via projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl