Op uitnodiging van provincie Flevoland hebben Coby en Wim, als afgevaardigden van ons collectief, een veldbezoek gebracht aan Rhoon. In de Zegenpolder, net onder de kern van Rhoon, start een experiment met het realiseren van (tijdelijke) hoogwaardige akkernatuur.
Daar in de Zegenpolder zijn door Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Louis Bolk Instituut Interessante onderzoeken gedaan. Provincie Zuid-Holland heeft het experiment uitgelegd.