Wat groenbemesters bovengronds en vooral ondergronds doen zagen de deelnemers van Zicht op de Bodemstructuur op dinsdag 30 oktober bij een rondgang met bodemdeskundige Coen ter Berg. Meerdere deelnemers experimenteren dit najaar met diverse groenbemestersmengsels. Een mooie gelegenheid om met elkaar te kijken en te bespreken wat de diverse mengsels doen. Op drie plaatsen in Flevoland zijn groenbemesters beoordeeld en is er gekeken hoe het met het bodemleven was gesteld.

 

Diepe beworteling

We zijn begonnen op een perceel van Erf BV bij Lelystad. Een van de aanwezigen over dit eind september gezaaide mengsel: “Bij een mengsel van haver, vlas, niger, facelia en zonnebloem zag je dat vlasplantjes die maar 4 centimeter groot waren, toch al meer dan 15 centimeter diep wortelen. De haver wortelde al meer dan 60 centimeter diep, en dat na amper 5 weken. Dat verwacht je niet als je zo bovenop het gewas kijkt.”

Actief bodemleven

Op de tweede locatie heeft Adrie van ’t Westeinde na de wintergerst enkele soortenrijke groenbemestersmengsels en diverse typen bladrammenas naast elkaar gezaaid. Adrie heeft al enkele stukken vroegtijdig geklepeld. Mooi om te zien hoe het bodemleven al actief aan de slag gaat met de gewasresten. Direct onder de resten zagen we een actief bodemleven bestaande uit o.a. schimmels en sporen van wormen.

In twee mengsels die we bij Adrie hebben gezien zit facelia bijgemengd. Coen ter Berg over de facelia: “Facelia heeft een toegevoegde waarde in een mengsel, doordat het zorgt voor bovengrondse biodiversiteit. De plant is zeer aantrekkelijk voor bestuivers. Qua beworteling kan Facelia niet mee doen met andere soorten, zoals haver.”

 

Mest en onbemest

Ook op de derde locatie, bij maatschap Poppe in de Noordoostpolder is een aantal mengsels met vlinderbloemigen vergeleken. Na de aardappelen zijn deze groenbemesters ingezaaid. Marien Poppe heeft voor het experiment speciaal stroken ingezaaid waar ook een deel van is bemest met drijfmest en het andere deel niet. Een van de deelnemers hierover: “Opvallend is dat je ziet dat bij bemesting van deze groenbemestersmengsels de wortels veel minder diep gaan. De wortels hoeven niet te zoeken, waardoor de wortels niet veel dieper dan 30 cm gaan. ”Vlinderbloemige groenbemesters reageren sterk op een stikstofbemesting; waar geen mest is gebruikt staan de soorten duidelijk vitaler. Bij te groot stikstofaanbod voelt een vlinderbloemige zich ‘minder thuis’ en dat is vaak zichtbaar door een lichte kleur en het ontbreken van stikstofbolletjes aan de wortels.

 

Leerzame dag

Het was een frisse, gure winterse dag, maar al met al heel leerzaam, met de nodige aandachtspunten. Mengsels hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de bodem, maar houdt rekening met de soorten. Vullen ze elkaar aan qua beworteling? Is er veel reststikstof of is er nog bemest? Een experiment is zo aangelegd om voor uw eigen situatie de ideale combinatie te beproeven. Zo leert u van uw eigen bodem en kunt u ervaren wat voor u het beste werkt.

 

Tip: “Haver als onderdeel van het groenbemestersmengsel geeft een mooi beeld in de bodem.”