Stand van zaken ANLb

Rondom het ANLb zijn we volop in beweging. In september zijn de laatste foutmeldingen opgelost en/of besproken en we zijn verheugd om te melden dat de subsidie verantwoording op tijd is ingediend. Bijgaande weergaves zijn een goed beeld van wat we met elkaar hebben gerealiseerd aan Flevolands agrarisch natuurbeheer. Naast een verdubbeling van het areaal zijn er ook 2 nieuwe clusters.

De meeste wintervoedselakkers zijn ingezaaid of staan al boven en de meldingen van uitgevoerd beheer voor de bodemverbeteringspakketten komen langzaam aan binnen. Deze meldingen kunnen we nog tot 14 december indienen, dus geef uitgevoerd beheer tijdig door!

Onze nieuwe veldmedewerker voor Oost en Zuid Flevoland, Raphaël, raakt al lekker ingewerkt. Hij heeft al veel enthousiaste deelnemers gesproken. Binnen ons team neemt Martine de rol van projectleider over van Annemarie. Inmiddels zijn daar de eerste stappen voor gezet.

De komende periode richten we ons op de najaarsbijeenkomsten en op een nieuw jaar vol Flevolands agrarisch natuurbeheer.