Provincie stelt meer geld beschikbaar voor Flevolandse agrarische sector

Gedeputeerde Staten heeft besloten om meer geld beschikbaar te stellen voor een aantal subsidiemaatregelen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Afgelopen jaren kon in het kader van POP3 subsidie worden aangevraagd voor de maatregelen ‘Trainingen, workshops, ondernemingscoaching en demonstraties’, ‘Fysieke (productieve) investeringen voor innovatie en modernisering’ en ‘Jonge landbouwers’. De Flevolandse agrarische sector heeft daar enthousiast gebruik van…