Dinsdag 5 juli was de jaarlijkse zomerexcursie van het project aangepast Slootkantenbeheer gepland. De deelnemers en de betrokken instanties waren uitgenodigd bij Hanneke’s Pluktuin aan de Ellerweg. Na het ontvangst gingen we met zijn allen naar de naar de rand van de tocht achter op kavel van Robert Timmerman. Robert heeft daar een stukje in natuurvriendelijk beheer genomen. Dat betekent dat de dikke laag gemaaid riet en waterplanten uit het natte gedeelte weggehaald zijn. Zelf heeft hij daar planten neergezet zoals Lisdodde en Moerasspirea. Deze planten geven bloei en voedsel voor insecten. Verderop langs de kavelsloot hebben we bekeken wat het effect is van gefaseerd maaien en het laten staan van een stuk van 10 meter over het hele jaar. In het ruige stukje was in het hoge riet de Karakiet te horen. In de gemaaide gedeelten zijn over het jaar heen verschillende bloeiende kruiden te zien die de biodiversiteit ondersteunen. Door het verwijderen van het maaisel krijgen bloeiende kruiden meer kans en blijft het oppervlakte water schoner. Dit was hier goed te zien.

Vervolgens liet Robert aanwezigen zien hoe hij het maaisel verwerkt op zijn mestplaat. Met de thermometer was te zien dat de temperatuur van een vracht maaisel na een dag al op ruim 60C komt. Robert zet dit regelmatig om waarbij voorkomen moet worden dat de temperatuur te hoog wordt. De 60-70C zijn nodig om zaden en ziektekiemen te doden zodat het bewerkte maaisel zonder risico op het land kan worden gebracht als compost.

De avond is afgesloten met een presentatie van Robert bij Hanneke’s Pluktuin waarbij het doel van het project nog eens duidelijk werd gemaakt en waarbij Wim Stegeman uitlegde hoe we dit in de toekomst willen continueren. Een geslaagde avond.