Op 18 augustus van 14.00 – 20.00 uur organiseert provincie Flevoland samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord Flevoland een inloop demo  “Flevoland Bloeit”.
Tijdens deze middag en avond staat het verhogen van de biodiversiteit in het agrarisch gebied centraal. Aan de hand van een 1,2 km lange wandeling kun je kennismaken met verschillende aspecten rondom akkerranden, aangepast slootkantenbeheer en mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer. Langs de wandelroute staan verschillende stands die bemand worden door medewerkers van het FAC en praktiserende boeren. Het doel is om van elkaar te leren en de inzet van akkerranden en kruidenrijk grasland in Flevoland uit te breiden.

Dit voorjaar heeft het FAC een demo-akkerrand ingezaaid met verschillende één- en meerjarige kruiden/bloemen/grassen mengsels.
Langs de wandeling van ongeveer 1,2 km staan 5 verschillende voorlichtingsstands met de volgende thema’s:

  1. Zaaizaadkeuze met behulp van demoveldjes, aanleg en onkruidbeheersing
  2. Functionaliteiten akkerrand, o.a. insecten en monitoring
  3. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
  4. Schoner Water Flevoland, het inrichten van bufferstroken
  5. Aangepast Slootkantenbeheer en verwerken van maaisel

De inloop-demo is vrij toegankelijk; de maatregelen voor doorloopevenementen rondom Corona worden in acht genomen, zo vindt er een registratie en gezondheidscheck plaats.