2,5 jaar Flevolands Agrarisch Collectief

Het Flevolands Agrarisch Collectief is nu ruim 2,5 jaar aan de slag en we hebben onze organisatie uitgebouwd tot een professionele gesprekspartner in Flevoland. Afgelopen zomer hebben we aan diverse partijen, waaronder Provinciale Staten-leden en medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland laten zien wie we zijn en wat wij kunnen betekenen. Waardevolle interactieve bijeenkomsten! Behalve agrarisch natuurbeheer…

Terugblik op de akkerranden

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. De droogte zorgde in veel gewassen voor problemen, zo ook in het ‘gewas’ akkerrand. Akkerranden worden vaak gezaaid nadat de andere gewassen gezaaid of geplant zijn. De late zaai zorgde voor een moeizame opkomst omdat de periode droogte al was ingezet. Opvallend is dat randen die moeizaam…