Het Flevolands Agrarisch Collectief is nu ruim 2,5 jaar aan de slag en we hebben onze organisatie uitgebouwd tot een professionele gesprekspartner in Flevoland. Afgelopen zomer hebben we aan diverse partijen, waaronder Provinciale Staten-leden en medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland laten zien wie we zijn en wat wij kunnen betekenen. Waardevolle interactieve bijeenkomsten! Behalve agrarisch natuurbeheer hebben wij ons van het begin af aan breder ingezet met projecten op het gebied van vergroening en water. Dit gaat goed: binnenkort starten wij een nieuw project ‘Akkerbelt’ en gaan aan de slag met de uitrol van ‘Duurzaam Zuivelbeheer’. Hiervoor moeten wij ook onze werkorganisatie uitbreiden met nieuwe mensen: een administratieve kracht en een projectleider. Kennen jullie mogelijk mensen die passen binnen onze organisatie van/voor/door boeren – neem dan contact op.