BoerenNatuur, LTO Noord en de Vlinderstichting lanceerde 27 augustus het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG). BIMAG is een programma, gefinancierd door het ministerie van LNV, om dag- en nachtvlinders in het agrarisch gebied te monitoren.

Belang van een gezonde populatie

Vlinders vertellen voor een groot deel hoe het gaat met de insectenpopulatie in zijn algemeenheid. Ze zijn daarmee een belangrijke indicator voor de insectenrijkdom in een gebied. In 2017 werd bekend dat de totale biomassa vliegende insecten in Duitsland met ruim driekwart is afgenomen. De insecten staan aan het begin van de keten en zijn daarmee een belangrijke bron van voedsel. Daarnaast vervullen ze een belangrijke rol als bestuiver van planten. Complete ecosystemen zijn daarom afhankelijk van een gezonde populatie. Herstel van de insectenpopulaties en het genereren van kennis over aantallen en welke soorten insecten waar voorkomen is daardoor één van de doelen van het natuurbeleid geworden.

 

Het BIMAG-project loopt tot december 2019. Meer informatie over het project? bekijk de video van BoerenNatuur.

Demonstratie LED-emmer, waarin vlinders gevangen worden op eierdozen