Begin november is er bij het FAC een externe audit uitgevoerd.  Er werd gecontroleerd of wij voldoen aan alle in het Programma van Eisen gestelde voorwaarden zoals wij die hebben uitgewerkt in ons Kwaliteitshandboek. De externe audit verliep probleemloos, er waren geen tekortkomingen geconstateerd. Zeer recentelijk ontvingen wij een nieuw certificaat van de Stichting Certificering SNL.