Ook bij de Cluster “Kop van de NOP” is een avondexcursie gehouden waarbij 13 deelnemers aanwezig waren. De ontvangst was bij Hans Hanse en Annemarie Hooymans aan de Gemaalweg.

Na de ontvangst met een kop koffie en het voorstellen van de aanwezigen zijn we eerst met Hans naar de stal gelopen en hebben het voer voor zijn jongvee kunnen beoordelen.

De excursie was een echte loop-excursie dus we wandelden via het kavelpad naar de kruidenrand van Hans. Het nut van excursies als deze is ook dat de deelnemers samen kunnen zien tegen welke problemen je aanloopt. In dit geval “vergrassing” van de rand. In eerste instantie lijkt het dat er alleen gras staat, maar Herman van de Wal liet ons zien dat tussen de grassen ook echt andere kruiden te zien zijn. Sommigen volgroeid, anderen nog in het kiemstadium. In situaties als deze zou het beter zijn om in overleg met het FAC al eerder een deel van de rand te maaien en af te voeren zodat andere planten de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Wel goed om een deel van de hogere grassen te laten staan, omdat daar tussen ook insecten te vinden zijn en kunnen schuilen. Ook in dit geval was het advies om zo spoedig mogelijk nog een deel te maaien, zodat de kleine kruidenplantjes zich alsnog kunnen ontwikkelen.

Bij het verder lopen hebben we op het bedrijf van Gerard Keurentjes eerst een bezoek gebracht bij de akkers waar vroege rassen van biologische snijmais worden gekweekt. Laurens van Run gaf ons een duidelijke uitleg over de tweeslachtige bloemen van de mais en het voorkomen van zelfbestuiving door het verwijderen van de mannelijke bloemen van de maisplanten waarvan men de zaden wil oogsten. Interessant om te horen hoe deze mais-rassen laat gezaaid (15 mei) en vroeg geoogst kunnen worden. Het gewas levert dan wel wat minder massa, maar omdat er een snede gras vooraf geoogst kan worden, is de jaarproductie per hectare toch goed.

Het afgestorven gewas waar we voor stonden, en wat door niemand herkend werd, bleek spinazie te zijn voor zaadproductie. Zo kunnen we allemaal weer wat leren.

Onze wandeling werd voortgezet naar de Plas Dras van Gerard Keurentjes. Voor veel mensen toch apart om door een dergelijke gevarieerde weide te lopen met heel veel kruiden, maar ook met heel veel verschillende grassoorten. Veel mensen keken ook wel even naar de grassen en de dingen die we ooit geleerd hebben bij de “vegetatieve herkenning van grassen” kwam weer van pas.

Gerard nam ons eerst mee naar de sloot die het water levert voor de Plas Dras en de manier waarop het water daar verplaatst wordt naar de Plas Dras. In eerste instantie heeft Gerard via een pomp met zonnecellen geprobeerd voldoende water te pompen, maar in droge tijden gaf dat toch te weinig capaciteit en moest er een generator bij komen. Nu is er een windmolen bij gezet die meer continuïteit biedt voor het pompen van water via de 160 mm dikke buis naar de andere kant van de kavel. Daar stroomt het rechtstreeks in de Plas Dras.

Daar aangekomen kwam het jongvee ons al tegemoet lopen. Het jongvee van Gerard loopt daar samen met één van de zoogkoeien en is daar heel erg op hun gemak. Doordat ze met de oudere koe lopen, nemen ze ook het gedrag over en komen ze gemakkelijk in de richting van de bezoekers. Er werd nog wel gewezen op het risico dat er teveel riet zou gaan groeien waardoor de weidevogels en waadvogels onvoldoende ruimte krijgen om te foerageren in de Plas Dras. Voor veel van de bezoekers een mooie ervaring om zo de Plas Dras van dichtbij te kunnen zien.

Terwijl het ondertussen om een uur of tien begint te schemeren zijn we langs de melkkoeien terug gelopen. Gerard liet zien hoe hij via het verplaatsen van de schrikdraad elke dag een extra vers stuk weide aan de koeien beschikbaar stelt.

Bij de stal hebben we nog stil gestaan bij de mogelijkheid om meer bomen rondom de bedrijven te laten groeien waarbij ook hazelnoten, walnoten of tamme kastanjes geproduceerd kunnen worden. De “buiten-pot” wordt gestrooid met materiaal uit de Weerribben. Door het lopen van de dieren wordt dit materiaal goed gemengd en gecomposteerd.

Daarna was het nog een wandeling terug naar het bedrijf van Hans Hanse voor de “nazit”. Tijdens het wandelen en de nazit is er veel gesproken met elkaar, wat op zich al heel waardevol is. Tonnie Groot Koerkamp heeft de twee aanwezige oud bestuursleden bedankt voor hun werk met een presentje, en Koen Mattijssen bedankte Hans en Gerard voor hun rondleidingen en toelichtingen bij deze excursie. Het blijkt dat excursies als deze in een behoefte voorzien, want er is meteen al weer afgesproken om in de winter nog een keer bij elkaar te komen.