Test u mee aan de KPI-Kringlooplandbouw?

Boeren werken graag vanuit hun eigen motivatie aan een bedrijf wat op lange termijn volhoudbaar is en willen weten waar ze op de lange termijn aan toe zijn wat betreft het overheidsbeleid. Overheden willen ook toewerken naar doelen op (lange) termijn. Het is vanzelfsprekend om op het boerenbedrijf in samenhang te werken aan doelen op het gebied van bodem, water, biodiversiteit en klimaat. Kortom boeren werken integraal op hun bedrijf aan al deze doelen.

 

De KPI-Kringloop systematiek

In opdracht van LNV werken WUR, Louis Bolk Instituut en Boerenverstand aan een set van Kritische Prestatie Indicatoren voor Kringlooplandbouw (KPI-K). Bij de KPI-Kringloop systematiek is het uitgangspunt het individuele agrarische bedrijf. Met het instrument is het mogelijk om prestaties te meten van het eigen bedrijf op een brede set van duurzaamheidsindicatoren. Het maakt de duurzaamheidsprestatie inzichtelijk van het eigen bedrijf en laat zien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Door normen en streefwaarden te koppelen aan de KPI’s ontstaat een mogelijkheid om te waarderen/belonen voor geleverde prestaties.

Flevoland is voorzien als een van de experimenteergebieden voor een gebiedspilot Akkerbouw met de KPI-K systematiek. Het FAC zal deze gebiedspilot in Flevoland begeleiden.

 

Werkwijze pilot KPI-Kringloop systematiek in Flevoland

Het FAC zal voor 15 individuele bedrijven de set aan KPI’s doorrekenen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe uw bedrijf scoort op de doelen. Vervolgens worden in een bedrijfsplan de uitkomsten, aandachtspunten en suggesties voor optimalisering uitgewerkt. Op deze manier worden maatregelen gekozen die bijdragen aan uw eigen bedrijfsdoelen en de maatschappelijke doelen. Daarnaast ontwikkelen we met elkaar de set aan KPI’s door, zodat deze passend zijn voor Flevoland en proberen we normen en streefwaarden te formuleren voor Flevoland. Het doel is een KPI-Kringloop systematiek met perspectief voor de Flevolandse boeren.

 

Geïnteresseerd in deelname?

Het FAC zoekt 15 boeren in Flevoland die de KPI’s willen testen voor het eigen bedrijf en meedenken in de doorontwikkeling. Het doel is dat deze een goede afspiegeling zijn van onze provincie, dus meldt u zich vooral aan! Voor deelname is een vergoeding beschikbaar.

 

Als u interesse heeft voor deelname of u heeft nog vragen, neemt u dan contact op met wim.stegeman@facflevoland.nl (06-534 07 743) of anna.zwijnenburg@facflevoland.nl (06-532 08 772)

 

Ontmoet het FAC op 22 juni tijdens het event Flevoland Bloeit! Van 14:00 tot 18:00 uur zijn wij beschikbaar om u meer te vertellen over de KPI-K systematiek.

Locatie: Harryfarm, Elandweg 73 in Swifterbant