Misschien enkele plekken daargelaten, maar een patrijs tegenkomen of horen in Flevoland doen we helaas niet. In Oude Doorn (Brabant) was dit enkele jaren terug niet zoveel anders. Het Brabants Landschap is samen met onder meer De Vogelbescherming, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Het Zeeuwse Landschap in het Interreg-Project PARTRIDGE twee voorbeeldprojecten gestart om te laten zien dat de patrijs wel degelijk te redden was. En met mooie resultaten! Tijdens de 2deledendag van het FAC op 18 januari jl. heeft Jochem Sloothaak van Brabants Landschap uitgelegd hoe dit aangepakt is en tot welke resultaten ze komen.

 

Het ideale patrijslandschap gerealiseerd
Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, met een voorkeur voor akkers. Ideaal is een gebied met een verscheidenheid aan gewassen, afgewisseld met grasachtige en kruidenrijke akkerranden, keverbanken, bermen, houtwallen en hagen. In Oude Doorn zijn deze landschapselementen teruggebracht. Het streven is om 7 procent van de oppervlakte in te richten met deze specifiek op de patrijs afgestemde maatregelen. Dan zijn er genoeg veilige nestplekken voor de patrijzen te vinden en is er zowel insectenrijke vegetatie voor opgroeiende kuikens, als genoeg wintervoedsel voor volwassen patrijzen om de winter door te komen. En met resultaat: inmiddels worden weer 11 kluchten waargenomen in het gebied van ca. 500 ha.  En mogelijk zal in het kielzog van de patrijs een brede groep akkervogels van de maatregelen profiteren.

 

Ledendag

Op 18 januari jl. heeft het FAC haar 2deledendag georganiseerd. Tijdens de ledendag zijn enkele bestuurlijke zaken gedeeld met de leden van de coöperatie en zijn we meegenomen in het boeiende en enthousiaste verhaal van Jochem. Niet als doel om de patrijs (direct) terug te halen naar Flevoland, maar vooral om te leren van elkaar. En wie weet komt de patrijs wel in het kielzog van onze akkervogels terug in Flevoland….