Het gezamenlijk project ’Bloeiende bermen binden burgers en boeren’ van akkerbouwers uit Ens (Noordoostpolder) heeft de ‘Samen-voor Biodiversiteitsprijs’ van 25.000 euro gewonnen.

 

Akkerbouwer (en lid van het FAC) Digni van den Dries uit Ens ontving een cheque van € 25.000, – voor het project ‘Bloeiende bermen binden burgers en boeren’. Deze stimuleringsprijs is een initiatief van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het project gaat over de aanleg en het beheer van een ‘bloeiende plattelandsweg’ met gevarieerde bermbeplanting, een doordacht maaibeleid van de sloottaluds en het verbinden van erven en tuinen. “Mooie lokale samenwerking tussen burgers en boeren, waarbij ook scholen zijn betrokken”, zegt de jury. “Deze plattelandsweg verbindt bestaande initiatieven voor duurzame landbouw en gebiedsbeheer. Het project staat op zich en is een inspirerend voorbeeld van de kracht van samenwerking.”.