Wat is de BGT?
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Op deze digitale kaart zie je onder andere percelen, water, groen, gebouwen en wegen. Nu gebruiken verschillende overheden nog verschillende kaarten. De grenzen op deze kaarten zijn niet allemaal gelijk. Vanaf 2020 worden deze kaarten stap voor stap samen gevoegd.

De nieuwe digitale kaart is gedetailleerder dan de vorige kaarten. Alle overheden die werken met topografische informatie, moeten deze kaart gebruiken. Door de BGT gaan alle overheden straks allemaal uit van dezelfde gegevens, zoals dezelfde perceelsgrenzen.

Iedereen die landbouwgrond gebruikt krijgt te maken met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Door de BGT kan het zijn dat perceelsgrenzen wat verschuiven. In de loop van 2021 worden alle agrariërs uitgenodigd door de overheid om de BGT-check te doen.

De gevolgen van de BGT
De kans is groot dat bestaande topografische grenzen op de nieuwe kaart (iets) verschuiven. De verwachting is dat de verandering in oppervlakte minimaal zijn.
Iedereen ziet straks dezelfde grenzen. Dat geeft iedereen die met topografische grenzen werkt meer duidelijkheid. Het is de bedoeling dat alle percelen in Nederland eind 2021 op de BGT staan

BGT en het FAC
Wij verzoeken onze deelnemers de BGT-check spoedig en zorgvuldig uit te voeren wanneer zij de uitnodiging vanuit de overheid hebben ontvangen. Zodra de deelnemers aan het ANLb of SWF de BGT-check hebben uitgevoerd, zullen de grenzen van de beheereenheden gecontroleerd worden door het FAC.