Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) heeft momenteel 2 vacatures. Heeft u interesse of weet u iemand die mogelijk interesse heeft? Het FAC is een jonge coöperatie van boeren die op een constructieve wijze werken aan verduurzaming van hun agrarische bedrijven. Er is gestart met de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en het akkerrandenbeheer voor de gehele provincie Flevoland. Al snel werden andere projecten toegevoegd, zoals Zicht op de Bodemstructuur in opdracht van het Actieplan Bodem en Water. Het FAC wil graag partijen verbinden en kennis op de juiste plek brengen.

Toekomstbeeld

Nu het FAC een steeds sterkere gebiedspartij wordt, is het de verwachting dat er meer projecten uitgevoerd gaan worden. In eerste instantie provinciale, zoals de Proeftuinen (experimenten) binnen de nieuwe Omgevingvisie Landbouw Meerdere Smaken en POP3 projecten, maar ook landelijke, zoals een LNV pilot en wellicht gemeentelijke activiteiten.

Werkorganisatie

De werkorganisatie is het uitvoerende orgaan van de coöperatie en bestaat momenteel uit 7 personen:
· Coördinator/projectleider: Wim Stegeman
· Projectleider/-medewerker: Albert Jan Olijve
· Projectmedewerker: Anna Zwijnenburg
· Veldmedewerkers: Herman van der Wal en Jan Schreuder
· Administratief medewerker: Allet Geling
· Financieel medewerker: Tanja Roelofs

Uitbreiding van de werkorganisatie

Versterking van de organisatie wordt gezocht op een 2-tal posities. Het gaat om de volgende rollen met bijbehorende kernkwaliteiten:

1. Projectleider

a. Schrijven en (deels) uitvoeren van een projectplan
b. Oog voor het doel en goed gevoel voor de praktijk
c. Bij voorkeur ecologisch geschoold

2. Administratief medewerker

a. Nauwkeurige werker met gevoel voor urgentie
b. Handig met de computer
c. Goede basiskennis van het uit te voeren project
d. Gevoel voor de praktijk

Voor iedere rol geldt dat zelfstandig werken een kernkwaliteit is. In eerste instantie gaat het om een tijdbeslag van 0,5 tot 1,0 dag in de week, waarbij u als zelfstandig ondernemer opereert.

Uw interesse kunt u kenbaar maken middels door een korte brief en CV te sturen naar buro@flevolandsagrarischcollectief.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Wim Stegeman, coordinator@flevolandsagrarischcollectief.nl/ 06-53407743.

Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet op prijs gesteld.