Vertrek voorzitter BoerenNatuur Flevoland

BoerenNatuur Flevoland is volop in beweging en dat vraagt veel van de organisatie. Een nieuwe stap in deze beweging is het vertrek van Peter Bentum als voorzitter. Sinds november 2021 heeft hij met veel passie bijgedragen aan een doorontwikkeling van de organisatie. Samen hebben we gewerkt aan het aanscherpen van onze ambitie op inhoud en werkgeverschap. Ook hebben we een kantoorlocatie gevonden en de naamswijziging doorgevoerd. Alle inzet heeft geleid tot een toename van het aantal leden en een verhoging van het ANLb budget. Namens Flevoland had Peter ook zitting in het landelijke bestuur van BoerenNatuur. Wij danken Peter hartelijk voor wat hij voor onze organisatie en de Flevolandse boer heeft gedaan.