De mate van verwering van de bouwvoor is erg afhankelijk van het klimaat in de winter. Met de grotere hoeveelheid neerslag die voorspeld wordt in de winter komt deze verwering steeds meer onder druk te staan. Structuuropbouw door planten (beworteling) en bodemleven is in een natter klimaat een alternatieve methode, en biedt mogelijk meer zekerheid, om dit doel te bereiken.

Maar bedekt houden van het land in de winter is echter meer dan alleen een groenbemester langer laten staan. Er komen meer keuzes en aanpassingen bij kijken met hierbij de nodige vragen zoals:
Hoe en wanneer voer ik de hoofdgrondbewerking uit (zoals niet-kerend, spitten, ondiep ploegen of direct na de graanoogst ploegen?
Wil ik afhankelijk zijn van glyfosaat?
Hoe kan ik het volggewas zaaien?

In het project “Groene draad in het Klimaat” zijn inmiddels 12 deelnemers aan het werk om het land tijdens de winter bedekt te houden. Onder begeleiding van de bodemdeskundigen Coen ter Berg en Anna Zwijnenburg worden tijdens het project experimenten bij collega-telers bekeken, kennis uitgewisseld tijdens groepsbijeenkomsten en worden de eigen vragen besproken tijdens individuele bedrijfsbezoeken.

Het FAC gaat weer starten met twee nieuwe groepen in het project “Groene draad in het Klimaat” en jij kan hieraan mee doen!
Heb je interesse in deelname? Klik hier voor meer informatie of meld je aan bij albertjan.olijve@facflevoland.nl