In augustus heeft RVO een positieve beschikking afgegeven voor een nieuwe GLB-pilot met de naam ‘pilot puntensysteem ecoregeling’. Met de twee collectieven Water, Land en Dijken en Groningen West, en LTO Nederland en BoerenNatuur werken we samen aan de vergroeningssystematiek binnen het nieuwe GLB.
De betrokken collectieven hebben in eerdere GLB-pilots (waaronder Akkerbelt) al ruim geëxperimenteerd met de ecoregeling.

De ervaringen worden gebundeld om een verdere verdiepingsslag te maken op het puntensysteem en de vergroeningsmaatregelen. Daarnaast wordt er bekeken hoe Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) opgenomen kunnen worden in de ecoregeling.  Regelmatig is er overleg met het team van RVO die verantwoordelijk is voor de vormgeving en implementatie van het nieuwe GLB. De pilot is daarbij een mooi platform om te experimenteren met gebiedsspecifieke vergoedingen, een stimulerende beloningssystematiek en nieuwe controle methodieken.
Komend jaar zullen wij geregeld een update geven. Voor meer informatie mail naar theo.hogendoorn@facflevoland.nl