Vanuit het Bestuur

 

We blijven meebewegen en anticiperen op de zaken die op ons bezig houden en op ons af komen. We worden gewaardeerd en dat resulteert in een behoorlijke groei, zowel in omzet (projecten) maar ook in onze werkorganisatie.

In 2016 zijn wij primair gestart als uitvoeringsorganisatie voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast hebben wij altijd een bredere blik gehad op projecten die winst op het vlak van biodiversiteit opleverden maar vooral zorgen voor een meer toekomstbestendig agrarisch bedrijf. Hierbij zijn inpassing in de bedrijfsvoering en draagvlak belangrijke uitgangspunten voor het FAC.

 

Werkorganisatie

Onze organisatie groeit: zijn wij in 2015 gestart met 2 ZZP’ers – dit aantal is dit voorjaar uitgebreid met 3 personen naar 10 ZZP’ers. Ieder met zijn of haar eigen specialisme. Al onze medewerkers doen hun werk binnen het FAC naast hun andere werk – hierdoor hebben wij samen een enorm netwerk.

We zijn bijzonder blij dat we dit voorjaar Annemarie Hooijmans en Theo Hogendoorn als projectmedewerkers, en Arie Keijzer als medewerker beheer, hebben mogen verwelkomen.

 

Bestuur

Van het begin af aan hebben wij een scheiding tussen bestuur en werkorganisatie voorgestaan. De groei van de organisatie houdt ook in dat wij als bestuur moeten meegroeien. Voor verdere professionalisering zijn wij onder leiding van een veranderdeskundige, Bea Annot, als bestuur aan de slag gegaan. Enerzijds om te kijken of onze focus nog dezelfde is als bij de start, anderzijds om kritisch te zijn over de vele zaken die op ons pad komen: ‘past het bij ons en past het nog binnen onze visie of moeten/willen we die aanpassen’. Daarnaast of wij de juiste capaciteiten binnen ons bestuur hebben, moeten bijscholen en/of aanpassing van het bestuur nodig hebben.

 

Green Paper

Dit voorjaar zijn de verkiezingen van provinciale staten en waterschap Zuiderzeeland geweest. Samen met LTO hebben we de nieuwgekozen bestuurders een Green Paper aangeboden met daarin onze speerpunten voor de komende 4 jaar. Één van de punten is meer geld voor agrarisch natuurbeheer. We zijn verheugd dat beide organen delen van de Green Paper hebben meegenomen in hun coalitie-akkoord.

 

Nieuwe Projecten

Ondertussen gaan nieuwe landelijke projecten van start (DZK, Akkerbelt); praten we mee over nieuwe ontwikkelingen rondom het Actieprogramma Bodem en Water, Klimaatadaptatie, en inrichting van dijken en bermen.

 

Al met al genoeg mooie ontwikkelingen. We bestaan bijna 5 jaar. Lijkt ons reden voor een feestje. Daarover en horen jullie binnenkort meer.