Vorig jaar zijn we gestart met het project ‘Zicht op de Bodemstructuur’. Een praktisch project waar boeren zelf de kennis en vaardigheden ontwikkelen om hun eigen bodem te beoordelen. In Fase A leren deelnemers om de profielkuil te beoordelen op structuur, waterhuishouding en bodemleven. Deelnemers kunnen kiezen voor een vervolg in Fase B. In deze fase ligt het accent op de maatregelen die genomen kunnen worden om de bodem te verbeteren. De kracht van het project zit in het werken met kleine groepen (6 ondernemers) en de individuele bezoeken die de deelnemers krijgen van de bodemdeskundige. De telers die door zijn gegaan met Fase B zijn deze week bij elkaar geweest om te beoordelen hoe de bodems de winter zijn uitgekomen. Wat hebben we waargenomen?

 

  • De vorst heeft in bodems veel kunnen herstellen. De vorst is gemiddeld 20 cm de grond ingekomen en heeft breukvlakken kunnen maken waardoor compacte structuren ‘bewerkt’ zijn.
  • Bewerkingen met een woelpoot brengen niet altijd wat je hoopt. Als de ondergrond te nat is, en dat is in veel gevallen, dan ‘snijdt’ de poot door de grond maar geeft geen extra breukvlakken.

De vorst heeft zijn werk gedaan

 

  • Percelen die vroeg geploegd of gespit zijn (augustus) en vervolgens met een groenbemester zijn ingezaaid die in de winter is blijven staan, laten een prachtige kruimelige structuur zien.

In augustus ploegen en de gele mosterd als winterbedekking levert een mooie kruimelstructuur op.

 

  • Er zijn veel conclusies te trekken maar de waterhuishouding speelt een cruciale rol in het bodembeheer. Bewerkingen onder te natte omstandigheden geven nooit het gewenste resultaat.
  • Het ondiep bewerken en/of ploegen zonder voorschaar zorgt voor een goede vertering van gewasresten zoals stro of bietenblad.
  • We kunnen stellen dat bodembeheer om maatwerk vraagt. Ieder bedrijf is anders met grondsoorten, bouwplannen en ervaringen. Door te leren van elkaars ervaringen en vooral goed te blijven kijken naar de bodem komen de oplossingen in zicht.

Wilt u meer weten over Zicht op de Bodemstructuur of u wilt ook meedoen? Wij starten binnenkort weer met nieuwe groepen. Kijk op www.flevolandsagrarischcollectief.nl/projecten/zicht-op-bodemstructuur/ of bel Albert Jan Olijve 06-51 89 95 79. Mailen kan ook naar: projecten@flevolandsagrarischcollectief.nl